VILKÅR

VIGTIGT: NÅR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE, BETYDER DET, AT DU ACCEPTERER NEDENSTÅENDE VILKÅR. HVIS DU IKKE ER ENIG, SKAL DU FORLADE HJEMMESIDEN.
Ejerskab:
Copyright © Widex A/S 2015. Copyright, varemærker, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder i materiale, der vises på eller via denne hjemmeside ("Hjemmesidematerialer" omfatter tekst, grafik, software og audiovisuelt indhold) ejes af eller er givet i licens til Widex A/S ("vi" og "os"). Disse rettigheder beskyttes af dansk lovgivning.

Kopiering og brug af hjemmesidematerialer fra tredjepart, som man har fået adgang til via vores hjemmeside, er underlagt de vilkår, der gælder for den tredjeparts-hjemmeside, du har åbnet.

Forretningsvilkår:

Vores hjemmesidematerialer stilles kun til rådighed til generelle oplysningsformål, og efterfølgende levering af ethvert produkt eller enhver service er underlagt den relevante distributørs/forhandlers vilkår.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Hjemmesidematerialerne stilles gratis til rådighed "som de er".

Oplysningerne på hjemmesiden vedrørende høretab er generelle oplysninger, og de kan ikke erstatte et besøg på en høreklinik. Derfor opfordrer vi dig til at opsøge en høreklinik, hvis du har et høretab.

Vi påtager os ikke noget ansvar for tab som følge af brug af denne hjemmeside, uanset om tabet er a) direkte eller indirekte, specielt, tilfældigt eller driftstab eller -skade eller b) eventuelt tab af avance, indtjening, kontrakter, data eller goodwill eller c) ethvert tab, som skyldes driftsstop eller computerfejl. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i de oplysninger, materialer og funktioner, der er inkluderet i hjemmesidematerialerne.
Gældende lov og tvister:
Domstolene i Danmark skal have enekompetence til at løse enhver tvist eller fordring, uanset dens art, som skyldes eller er relateret til denne hjemmeside, og dansk lovgivning skal, uden hensyntagen til lovkonfliktregler, styre sådanne tvister eller fordringer. Vi forbeholder os imidlertid ret til at føre sag i enhver jurisdiktion, hvor vi mener, at overtrædelse af vores immaterielle rettigheder finder sted eller stammer fra.

Fortrolighedspolitik og samtykke til brug af data

Ved at sende persondata manuelt eller i elektronisk form til Widex og/eller ved at bruge vores hjemmeside giver du samtykke til, at alle de persondata, du oplyser, må behandles af os på den måde og til de formål, der beskrives herunder.

Indsamling og brug af persondata

Du vil måske vælge at modtage materiale fra os. Hvis du anmoder om materiale, vil vi bede om dine kontaktoplysninger såsom navn, postadresse og e-mail-adresse. De oplysninger, du giver os enten manuelt eller elektronisk, gemmes i vores databaser. Oplysningerne anvendes udelukkende til de formål, de blev indsamlet til.

Videreformidling af persondata

Vi deler under ingen omstændigheder dine persondata med eller sælger dem til ikke-relaterede tredjeparter, herunder f.eks. forsendelsesagenturer o.l.

Imidlertid kan vi overføre persondata til tredjeparter, som håndterer salg, support, mailing-kampagner, PR eller konkurrencer på vores vegne. I sådanne tilfælde kræver vi, at tredjeparten skriftligt bekræfter, at de vil tage tilstrækkelige forholdsregler for at beskytte sådanne data, inden vi videreformidler de pågældende data til tredjeparten.

Anonyme data, som er indsamlet på denne hjemmeside

Ud over de oplysninger, der indsamles som beskrevet ovenfor, bruger vi teknologi til at indsamle anonyme oplysninger om brugen af vores hjemmeside. Vi bruger f.eks. teknologi til at spore, hvilke sider, de besøgende på vores hjemmeside ser på. Vi bruger også teknologi til at fastslå, hvilke internetbrowsere vores besøgende bruger. Teknologien identificerer ikke dig personligt – den giver os bare mulighed for at indsamle statistik om vores besøgende og deres brug af vores hjemmesider. Vi bruger disse anonyme data til at forbedre indholdet og funktionaliteten på vores hjemmeside, til bedre at forstå vores kunder og besøgende og til at forbedre de serviceydelser, vi tilbyder.

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde hyperlinks til hjemmesider, der ikke drives af os. Disse hyperlinks er kun angivet som reference og for at gøre det nemmere for dig, og de er ikke udtryk for, at vi godkender aktiviteterne på de pågældende tredjeparts-hjemmesider, eller at vi har nogen relation til dem, der driver hjemmesiderne. Vi støtter ikke den eksterne operatør, dennes hjemmeside eller produkter og/eller serviceydelser, som udbydes og sælges af den pågældende operatør. Vi kontrollerer ikke disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres data- og fortrolighedspraksisser.
Datasikkerhed:
Adgang til de angivne oplysninger er begrænset til medarbejdere, som har et legitimt arbejdsmæssigt behov for de pågældende oplysninger.

Vi tilstræber at opretholde pålideligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af persondataene i vores databaser og at beskytte vores databasers sikkerhed.

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det med rimelighed er nødvendigt for de formål, de blev indsamlet til, eller for at overholde eventuelle gældende lovmæssige eller etiske krav om rapportering eller opbevaring af dokumenter, som pålægges os.

Dataadgang og rettelser

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke persondata vi har om dig, kan du kontakte os pr. e-mail eller skrive til Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge, att.: Webmaster.

Du kan ligeledes anmode os om at rette, ajourføre eller slette upræcise persondata om dig.
Kontakt Widex:
Hvis du har kommentarer til vores fortrolighedspolitik, praksis for denne hjemmeside eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vælg land

Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danmark
Tlf. 44 35 56 00