CSR - Corporate Social Responsibility (virksomhedens sociale ansvar)

Det grundlæggende sociale formål med vores virksomhed er at hjælpe med at forbedre livskvaliteten for mennesker med høretab og at bekæmpe det stigma, der kan være forbundet med høretab. Vores sociale formål og vores forretningsformål går hånd i hånd og skaber værdi både for samfundet og for virksomheden.

Widex CSR-erklæring
Det grundlæggende sociale formål med vores virksomhed er at hjælpe med at forbedre livskvaliteten for mennesker med høretab og at bekæmpe det stigma, der kan være forbundet med høretab. Vores sociale formål og vores forretningsformål går hånd i hånd og skaber værdi både for samfundet og for virksomheden.

Ledelsen i Widex forpligter sig til virksomhedens sociale ansvar (CSR) og tilstræber at integrere økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i forretningsbeslutninger. For at kunne gøre dette erkender vi, at vi skal lytte til vores interessenter og løbende reagere på deres behov og krav.

Som virksomhed tilstræber vi altid at overholde al lokal lovgivning på de steder, hvor vi driver forretning, og vi tilstræber at overholde de internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd som f.eks. FN's Global Compact-principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. Vi har identificeret fem nøgleområder, som danner basis for vores CSR-forpligtelse.
ADFÆRDSKODEKS
Dette adfærdskodeks definerer de grundliggende krav, som stilles til Widex-leverandører af varer og serviceydelser, hvad angår deres ansvar over for interessenterne og miljøet.
CSR-FOKUSOMRÅDER
Widex driver virksomhed på et globalt og stærkt konkurrencepræget marked for høreapparater. Virksomheden står i stigende grad over for krav og forventninger, hvad angår virksomhedens sociale ansvar (CSR). For at imødekomme de nye krav og muligheder på markedet har Widex besluttet at arbejde mere strategisk med CSR for at systematisere og strukturere eksisterende tiltag og for at udforske nye områder af CSR.

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig Widex nyhedsbrev og få tips, nyheder og tendenser om høretab og høreapparater.

Tilmeld dig her

Vælg land/region

Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danmark
Tlf. 44 35 56 00